Discography

espiricom-trapezoide

“TRAPEZOIDE” (12” album). Goecia / Verlag System, 2019.

1. Vino ardiente
2. Rubaiyat
3. Tecnomago
4. Trapezoide
5. Egonauta
6. Rayo de Oriente